Page 14 - RELLA tech

Basic HTML Version

Dijital bir fotoğraf makinesi aldığınızda üze-
rinde otomatik çekim modları seçeneği bulunur. Bu
modlar fotoğrafı en uygun değerler ile çekmenizi
sağlayan standart ön program ayarlarıdır. Özellikle
yeni başlayanlar için kullanışlıdır. Hızlı fotoğraf çek-
mek isteyenlerin de tercih ettiği modlardır.
Dijital Fotoğraf Makinelerinde Otomatik Çekim Modları
MANZARA
(LANDSCAPE)
Manzara mesafeden ön
plana doğru görüntüde iyi bir odak-
lanma yaratmak için genellikle düşük
diyafram (yüksek F numarası) kul-
lanılır. Makina bu modu kullanırken
eğer ön planı çok karanlık görürse
flaş kullanır fakat manuel olar-
ak bunu kapatabilirsiniz.
SPOR
(SPORTS)
Spor yüksek tempolu
bir aktivite olduğu için
spor mod size 1/500 ile 1/1000 saniye
arasında yüksek çekim hızı verir. Spor
modu görüntünün ardarda çekildiği,
sürekli çekim modunda iyi sonuç verir
ve sonuç olarak eylemi tam havada
yakaladığınız bir çok görüntü
(an)
elde
edebilirsiniz.
MAKRO
(CLOSE UP)
Makro modu elinizden daha
küçük imajları çekmek için çok kul-
lanışlıdır. Makro modu size çok yakın
çekim için görüntü imkanı vermez.
Bunun için makro lense ihti-
yacınız vardır. Aydınlık ortam-
larda çok iyi sonuç verir.
PORTRE
(PORTRAIT)
Portre modu çerçevenin
ön planında bir obje olduğunu
düşünecektir ve bu yüzden öndeki
insan objesine fokuslanıp arkayı bu-
lanıklaştırmak için sığbir alanderinliği
seçecektir. Portre modu genellikle
iyi aydınlatılmış durumlarda
da çok iyi sonuç verir.
OTOMATİK
Otomatik(AUTO) mod
ile fotoğraf makinası opti-
mum estantene hızını, diya-
fram, ISO ve flaş ayarlarını kendisi seçer.
Tek yapmanız gereken bu ayarı seçmek
ve denklanşöre basmaktır. Bu modu
hangi ayarı seçeceğinizi bilmediğiniz
ya da çok hızlı çekim yapmak iste-
diğiniz zaman kullanabilirsiniz.
GECE
PORTRE
Gece portre mo-
dunda fotoğraf maki-
nası arka plandaki karan-
lık ile ön plandaki objenin ışık ihtiyacını
dengeleme çalışır. Diyafram arka planda-
ki yeterli ışığı yakalamak ve objeyi oda-
kta tutmak için oldukça geniş olmalı
fakat aynı zamanda kişiyi aydınlat-
mak ve bulanıklıktan kurtar-
mak için flaş gereklidir.
14
DSLR makinede harf modlarıda vardır; M
(manuel), A veya Av (Diyafram Öncelikli), S veya TV
(çekim öncelikli veya estantene öncelikli) ve P (Oto
Programlama).
Manuel modu, her bir ayarı sizin belirleye-
bilmenize olanak sağlar.
A veya Av: Diyafram öncelikli, diyafram
değerini belirlemeyi sağlar ve fotoğraf makinesi
doğru perde hızını otomatik olarak seçer.
TV veya S: Fotoğrafçıya önce perde hızını
seçtirir. Fotoğraf makinesi otomatik olarak doğru di-
yaframı belirler.
P - Program : Otomatik moda benzer. Perde
ve diyafram ayarları fotoğraf makinesi tarafından
belirlenir. Sadece çekim ve görüntü kaydetme fonk-
siyonlarını ayarlayabilirsiniz.
Gelişmiş Kamera Modları